Gabinet Psychoterapii Elżbieta Wilkowska

O firmie

Elżbieta Wilkowska jest psychologiem i psychoterapeutką. Wraz z zespołem oferuje psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci.

Dorośli:
- objawy nerwicowe (lękowość, bezsenność, natręctwa i kompulsje)
- depresja
- zaburzenia osobowości
- problemy egzystencjalne (samotność, poczucie braku sensu życia, myśli samobójcze)
- problemy partnerskie i rodzinne
- konflikty związane z własną tożsamością psychoseksualną
- zaburzenia psychosomatyczne (alergia, astma, uporczywe bóle, nadciśnienie)
- kryzysy życiowe (podjęcie roli człowieka dorosłego, kryzys wieku średniego, rozwód, utrara bliskiej osoby, choroba somatyczna)


Młodzież i dzieci (w wieku szkolnym i przedszkolnym):

- zaburzenia zachowania (agresywność, częste i gwałtowne napady złości, systematyczne przekraczanie norm społecznych, częste wagary, ucieczki z domu lub szkoły, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, zachowania opozycyjno - buntownicze)
- nadpobudliwość psychoruchowa
- zaburzenia emocjonalne (nadmierna lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzństwem i rodzicami, milczenie, zaniżona samoocena)
- urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne)
- zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia)
- zaburzenia jedzenia
- trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja)


Dzieci najmłodsze (do 3 r.ż.):

- trudności z jedzeniem (brak apetytu, nadmierne łaknienie, nasilona wybiórczość w przyjmowaniu pokarmu, częste wymioty, trudność w pożegnaniu z butelką lub piersią i in.)
- trudności ze snem (niespokojny sen, koszmary senne, trudność w zasypianiu lub samodzielnym spaniu, lęki nocne i in.)
- kłopoty z treningiem czystości (opór dziecka przed oddawaniem moczu lub kału, niechęć do korzystania z nocnika, posikiwanie, moczenie nocne i in.)
- nasilone lęki separacyjne dziecka (niemożność rozstania z rodzicem)


Gabinet mieści się w Myślenicach przy ul. Ogrodowej 1b (Dom Rzemiosła), wejście od strony placu zabaw, na pierwszym piętrze.
Rejestracja: 602658883

Podobne firmy

logo

Adres

ul. Ogrodowa 1b
32-400 Myślenice

Kontakt

tel. 602658883
wilkowska_elzbieta@o2.pl

Strona www