Ośrodek Psychoterapii Mały Książę

O firmie

Oferujemy pomoc w następujących trudnościach:

1. Dorośli:

objawy nerwicowe (lękowość, bezsenność, natręctwa i kompulsje)
depresja
zaburzenia osobowości
problemy egzystencjalne (samotność, poczucie braku sensu życia, myśli samobójcze)
problemy partnerskie i rodzinne
konflikty związane z własną tożsamością psychoseksualną
zaburzenia psychosomatyczne (alergia, astma, uporczywe bóle, nadciśnienie)
kryzysy życiowe (podjęcie roli człowieka dorosłego, kryzys wieku średniego, rozwód, utrara bliskiej osoby, choroba somatyczna)

2.Młodzież i dzieci (w wieku szkolnym i przedszkolnym):

zaburzenia zachowania (agresywność, częste i gwałtowne napady złości, systematyczne przekraczanie norm społecznych, częste wagary, ucieczki z domu lub szkoły, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, zachowania opozycyjno - buntownicze)
nadpobudliwość psychoruchowa
zaburzenia emocjonalne (nadmierna lękliwość, płaczliwość, fobie, bezsenność, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami, milczenie, zaniżona samoocena)
urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne)
zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia)
zaburzenia jedzenia
trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja)

3. Dzieci najmłodsze (do 4 r.ż.):

trudności z jedzeniem (brak apetytu, nadmierne łaknienie, nasilona wybiórczość w przyjmowaniu pokarmu, częste wymioty, trudność w pożegnaniu z butelką lub piersią i in.)
trudności ze snem (niespokojny sen, koszmary senne, trudność w zasypianiu lub samodzielnym spaniu, lęki nocne i in.)
kłopoty z treningiem czystości (opór dziecka przed oddawaniem moczu lub kału, niechęć do korzystania z nocnika, posikiwanie, moczenie nocne i in.)
nasilone lęki separacyjne dziecka (niemożność rozstania z rodzicem)

Podobne firmy

logo

Adres

Ogrodowa 1b
32-400 Myślenice

Kontakt

tel. 792 17 24 31
tel. 507 041 999
psychoterapia-malyksiaze@home.pl

Strona www