Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

O firmie

Poradnia jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez Starostę Myślenickiego i podlega nadzorowi merytorycznemu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie i działa od 2007 r. Poradnia posiada takie same uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez Poradnię mają więc taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Od dnia 1 września 2016 r. siedziba Poradni mieści się przy ul. Poniatowskiego 3 w Myślenicach (siedziba PZU, na I piętrze, wejście z tyłu budynku).

Nasza Poradnia wydaje opinie w sprawach, m.in.:

•wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły;
•odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
•dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia;
•specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);
•objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole;
•zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego;
•spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub nauki, poza przedszkolem, poza szkołą;
•braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
•udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
•udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
•innych, zgodnie z potrzebami dziecka.

Poradnia wykonuje także badania na potrzeby powiatowych zespołów
orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Prowadzimy diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną:

a) problemów emocjonalnych, zaburzeń zachowania i koncentracji ;
b) trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu, trudności w nauce;
c) korekta wad wymowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, jąkania

Zapewniamy: ciekawe zajęcia prowadzone z użyciem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i testów ( w tym komputerowych), profesjonalnie przygotowaną kadrę złożoną z doświadczonych specjalistów: psychologa- terapeuty, pedagoga, oligofrenopedagoga, logopedy oraz szybkie terminy realizacji badań i wydawania opinii.
Rejestracja:
mgr Halina Kustosz – Miśko ( dyrektor poradni, logopeda)
tel. 0 503 029 093
Szczegółowe informacje, wnioski do pobrania, można znaleźć na stronie Poradni:
www.ppp.myslenice.net.pl

Podobne firmy

  • SPORTOWNIA

    Nowy sport - nowe możliwości. Speed-ball - szkolenia, treningi, eventy, imprezy urodzinowe, pikniki.

  • Frajda Wiśniowa - przedszkole i żłobek dla Twojego dziecka

    Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Wiśniowej. Przyjmujemy dzieci od drugiego roku życia.

  • Fundacja Ekomini

    Fundacja Ekomini jest niezależną, działającą na terenie całej Polski organizacją non-profit, której misją jest szeroko rozumiana edukacja przede wszystkim w zakresie przedsiębiorczości.

logo

Adres

Poniatowskiego 3
32-400 Myślenice

Godziny otwarcia

Pn-Pt: Pn -Pt
Sobota: Soboty

Kontakt

Strona www