Europejskie Centrum Odszkodowań SA

O firmie

KOMU POMAGAMY ?

EuCO dochodzi wszystkich roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, czyli obok roszczenia z tytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC, w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadki przy pracy, w rolnictwie, błędy medyczne) oraz likwidacją szkód rzeczowych.

Pomagamy w przypadkach obejmujących:

SZKODY OSOBOWE
Dotyczy urazów, obrażeń ciała, cierpień psychicznych powstałych na skutek zdarzeń takich jak :

- WYPADKI KOMUNIKACYJNE
odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadków komunikacyjnych
Jeżeli poszkodowanym jest pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy - o ile nie ponosi on wyłącznej winy w wypadku. Odszkodowanie przysługuje nawet w przypadku, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie przysługuje także pasażerom samochodu sprawcy.

odszkodowania dla pieszych i rowerzystów, uczestników wypadków
Odszkodowanie przysługuje pieszemu, nawet gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, chyba że było to wyłączną przyczyną wypadku.

odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach innych sytuacjach

zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku
Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeżeli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku albo była dzieckiem do lat 13. Odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny, a więc małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, a także osobom znajdujących się w nieformalnych związkach z osobą zmarłą. Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku.

- WYPADKI PRZY PRACY

- WYPADKI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Odszkodowania dla osób, które uległy w wypadkach w gospodarstwach rolnych.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, ost. zm. DZ. U. Nr 79 z 2009 r. 667), za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
a. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej
b. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności
c. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa powyżej, albo w drodze powrotnej.

Udział wypadków w rolnictwie indywidualnym w ogólnej liczbie wypadków w Polsce wynosi ponad 25%. Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko ubezpieczycielom OC , NWW jak i postępowanie przed KRUS-em.

- INNE WYPADKI
- odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku zaniedbań obowiązków przez osoby trzecie
Dotyczy zdarzeń takich jak: poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, potknięcia na nierówności chodnika, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach, restauracjach oraz w trakcie imprez masowych. Ważnym elementem jest tutaj niezwłoczne zabezpieczenie dowodów - świadków, zdjęć, zgłoszeń właścicielowi terenu, Policji, itd.

- zadośćuczynienie skutkom nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby - jeżeli osoba poszkodowana ma własną polisę NNW lub ubezpieczenie kredytu,

- WYPADKI ZA GRANICĄ
- odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach za granicą
Prowadzimy postępowania także bezpośrednio przeciwko zagranicznym towarzystwom ubezpieczeń. W większości Państw UE istnieje możliwość żądania zwrotu kosztów pełnomocnika występującego na etapie przedsądowym. W takich przypadkach nasze wynagrodzenie w całości lub części będzie pokryte przez ubezpieczyciela. Postępowania te wymagają znajomości przepisów prawa obowiązujących w danym państwie, a także danego systemu nadzoru ubezpieczeniowego. Osobom poszkodowanym w wypadkach za granicą poza zapewniamy pełną pomoc prawną i rzetelną obsługę ich sprawy.

- BŁĘDY MEDYCZNE

SZKODY RZECZOWE I MAJĄTKOWE

W przypadku szkód majątkowych, osoby poszkodowane skazane są często na wyliczenia i kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia ale także inne szkody majątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone.

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach:

problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę - szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),
zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej np. wymuszanie użycia części zamiennych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacji szkody z polisy OC,
zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie -np. poprzez żądanie faktur źródłowych, odmowy pokrycia kosztów holowania i parkingu,
rozliczeniach szkody całkowitej - zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,

W przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:

pełną obsługę prawną
pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wyceny nieruchomości, budownictwa, majątkowych, pożarnictwa etc. wpisanych na listy biegłych sądowych,
analizę treści umowy ubezpieczenia,
zwrot poniesionych kosztów naprawy,
zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego,
zwrot kosztów adaptacyjnych, etc.

OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH ZAPEWNIAMY:

pełną obsługę prawną
pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów
pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów
ocenę skutków wypadku przez lekarzy znajdujących się na listach biegłych sądowych
doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów
weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych
rehabilitację
pomoc psychologa i psychiatry
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów
zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego
wyrównanie utraconego dochodu
koszty opieki osób trzecich
zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

ODSZKODOWANIE NAJWYŻSZE W MOŻLIWYCH


Warto pamiętać, że podczas gdy firmy ubezpieczeniowe proponują średnio 700 - 1200 zł za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, sądy przyznają nawet 2000 - 6000 zł. Nasze główne atuty: wieloletnie doświadczenie zdobyte w czterech europejskich krajach oraz ponad 70 tysięcy przeprowadzonych spraw, sprawiają, że jak nikt inny wiemy w jaki sposób rozmawiać z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

Dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej jest dla poszkodowanych najbardziej efektywną metodą ich uzyskania.
EuCO jest jedną z niewielu firm odszkodowawczych w Polsce, posiadających własną Kancelarię Radców Prawnych EuCO, która zajmuje się świadczeniem usług zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych. Dzięki działaniom Kancelarii mają Państwo szansę na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i innych świadczeń, jeżeli na drodze przedsądowej ich wysokość nie była satysfakcjonująca.

Podobne firmy

  • PRZEDSTAWICIEL VOTUM SA -ODSZKODOWANIA WYPADKOWE

    Fachowość w odszkodowaniach wypadkowych rożnych -samochodowych -rolniczych -błędy lekarskie -śmiertelnych -w wypadkach -szkody rolnicze

  • PRZEDSTAWICIEL VOTUM SA -ODSZKODOWANIA WYPADKOWE

    Fachowość w odszkodowaniach wypadkowych rożnych -samochodowych -rolniczych -błędy lekarskie -śmiertelnych -w wypadkach -szkody rolnicze

  • INWESTYCJE- BEZPIECZNE- STABILNE ZYSKI

    Nasza oferta Naszą specjalnością są: - inwestycje ziemskieinvest - inwestycje w sektor pożyczek pozabankowych - inwestycje w akcje i udziały - inwestycje w obligacje korporacyjne Dodatkowo oferujemy i współpracujemy z firmami oferując

logo

Adres

Osieczany
32-400 Myślenice

Kontakt

tel. 791892201
tel. 791777271
r.szumera@euco.pl