Pocztowa Strefa Finansowa

O firmie

Pocztowa Strefa Finansowa oferuje:
Usługi bankowe:
- konta:
Konto ZawszeDarmowe – z nim bez opłat wpłacasz i wypłacasz swoje pieniądze na każdej Poczcie i w placówkach Banku.
0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
0 zł za wpłaty i wypłaty na Poczcie i w placówkach Banku
0 zł za wypłaty z blisko 5 000 bankomatów w Polsce
0 zł za bankowość internetową

Dodatkowo zyskujesz:

-10% zwrotu wydatków na zakup znaczków, nadanie listów lub paczek
-Tańsze ubezpieczenia OC, AC, NNW, Bezpieczny Dom
-Możliwość zlecenia dostarczenia pieniędzy z konta przez listonosza
-10% zwrotu kwoty opłacanych rachunków na Poczcie

Konto Oszczędnościowe - otwórz i przekonaj się, jak łatwo można odkładać pieniądze. Co miesiąc, co pensję, codziennie
0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
0 zł za jedną wypłatę przelewem wewnętrznym w miesiącu
0 zł za bankowość internetową

- kredyty:
Pożyczka na Poczcie - Jedna wizyta na Poczcie i masz w ręku do 3 000 zł na dowolne wydatki
-łatwo, blisko, na każdej Poczcie
-wypłata „od ręki”
-na dowolny cel
-bez zabezpieczeń i poręczeń
-wystarczy zaświadczenie o zarobkach, odcinek renty lub emerytury
-oprocentowanie 0%
-od 300 zł do 3 000 zł
-od 1 do 12 miesięcy
-jedna prowizja 20% dla każdej kwoty pożyczki i brak innych kosztów
-to proste: za każdy pożyczony 1 zł, oddajesz 1,20 zł

Kredyt gotówkowy - każdemu zdarzają się większe wydatki. Nowy telewizor, remont mieszkania, kolonie, wyprawka do szkoły dla dziecka, świąteczne zakupy, awaria samochodu. My nie będziemy Cię wypytywać o cel zaciągania kredytu, bo wszystkie potrzeby są ważne, a brak gotówki nie powinien być przeszkodą w realizowaniu planów. Gdy brakuje Ci na coś pieniędzy, weź gotówkę od Banku Pocztowego.
-okres kredytowania: 6 do 120 miesięcy
-kwota kredytu: 500 – 150.000zł
-oprocentowanie od 6,66%
-prowizja od 5%

Usługi ubezpieczeniowe:
- ubezpieczenia komunikacyjne :
OC - Jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni właściciela oraz kierowcę pojazdu przed skutkami finansowymi dotyczącymi szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r.

AC - Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ochroną objęte są uszkodzenia i zniszczenie pojazdu lub jego części, a także szkody powstałe w wyniku nagłego działania sił przyrody.

Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach:
• pełnym – MAXICASCO – pełny zakres ochrony pojazdu w przypadku powstania w nim szkody częściowej lub całkowitej,
• ograniczonym – MINICASCO – ochrona pojazdu w przypadku powstania w nim szkody całkowitej.
Ubezpieczenie Autocasco może zostać uzupełnione o dodatkowe ryzyka:
• Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego
• Ubezpieczenie bagażu
• Utrzymanie sumy ubezpieczenia pojazdu
• Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia pojazdu
• Wprowadzenie serwisowego wariantu rozliczania szkód
NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego - jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ochroną objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem.
Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:
• Świadczenie w razie śmierci Ubezpieczonego
• Świadczenie w razie śmierci kierowcy lub / i pasażerów
• Świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub / i pasażerów
• Zwrot kosztów leczenia kierowcy lub /i pasażerów
Świadczenie w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego.

- ubezpieczenia majątkowe:
Ubezpieczenie Bezpieczny Dom - chroni właścicieli i najemców mieszkań lub domów od finansowych konsekwencji szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożaru, wichury, zalania, powodzi, itp), kradzieży z włamaniem oraz rabunku i dewastacji (dla ruchomości i stałych elementów). Ubezpieczone mogą być również garaż wolnostojący oraz ogrodzenie domu. Pakiet obejmuje też odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, np. za szkody wyrządzane przez osoby będące pod opieką oraz zwierzęta domowe.

Oferowany jest w dwóch wariantach pakietowych:
Podstawowym – mieszkania i domy,
Pełnym – wyłącznie dla domów.
Możliwe jest także indywidualne ustalenie zakresu ochrony.
Bezpieczny Dom charakteryzuje prosty sposób wyliczania składki (i sumy ubezpieczeniowej) – jedynie w oparciu o powierzchnię użytkową mieszkania czy domu. W wariancie podstawowym składka roczna jest iloczynem 2 zł i powierzchni, np. 2 zł x 35 (m2) = 70 zł. Aby zawrzeć umowę wystarczy tylko podać podstawowe dane.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z Dom Assistance – polegającym na pomocy technicznej w razie awarii, którą można zgłosić całodobowo.
Świadczenia dostępne w ramach Dom Assistance to m.in.:
interwencja specjalisty- ślusarza, hydraulika itp.,
w przypadku wystąpienia szkody powrót Ubezpieczonego oraz osób bliskich do miejsca ubezpieczenia,
organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu dla Ubezpieczonego i osób bliskich,
transport Ubezpieczonego i osób bliskich do osoby wyznaczonej,
transport mienia,
dozór mienia.

- ubezpieczenia dla Rolników:
Pakiet Bezpieczny Rolnik, który w kompleksowy sposób odpowiada na potrzeby ubezpieczeniowe posiadaczy gospodarstw rolnych.
W skład pakietu wchodzą przede wszystkim ubezpieczenia obowiązkowe tj.:
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Rolnicy zainteresowani bardziej kompleksową ochroną mogą dodatkowo ubezpieczyć:
maszyny,
urządzenia,
narzędzia,
wyposażenie budynków znajdujących się na terenie gospodarstwa,
inwentarz żywy,
płody rolne.
Uzupełnieniem pakietu jest:
ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla wszystkich osób zamieszkujących w gospodarstwie rolnym,
ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.

- ubezpieczenia na życie
Myślisz o przyszłości i o swoich bliskich?
Martwisz się co będzie gdy Ciebie zabraknie?
Nie chcesz być obciążeniem dla najbliższych?

UBEZPIECZ SIĘ NA SWOJEJ POCZCIE
- gwarantowana wypłata
- brak badań lekarskich
- niewielka składka
- wybór pakietu

Podobne firmy

  • Placówka Partnerska Nest Bank

    Kredyty indywidualne i firmowe, darmowe konta, kredyty dla profesjonalistów, rolników, przedsiębiorców, budżetówki, karty kredytowe

  • Profi Credit SA

    Pożyczki pozabankowe. Minimum formalności, oświadczenia. Pożyczki nawet z komornikiem

  • Biuro Kredytowe

    Kredyty gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, leasingi, Kredyty pozabankowe

logo

Adres

Jana Matejki 1
32-400 Myślenice

Godziny otwarcia

Pn-Pt: Pn-Pt

Kontakt

tel. 725 232 907
malgorzata.basinska@krakow.poczta-polska.pl