Urzędy, Instytucje » Organizacje, stowarzyszenia

  • F.U.H MATTEX

    F.U.H MATTEX

  • Hufiec ZHP Myślenice

    Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartoś

  • Maltańska Służba Medyczna

    Organizacja pożytku publicznego zajmująca się organizowaniem zabezpieczeń medycznych i przedmedycznych, kursów pierwszej pomocy, pokazów pierwszej pomocy oraz pomocą osobom potrzebującym